Team Photograph
Event Design
 • Saisha Khanna
 • Sameera Jauhar
 • Serena Arora
 • Janya Mehra
Curation
 • Manya Shahpuri
 • Ermeena Shah
 • Enya Rastogi
 • Devanshu Sinha
Design
 • Arnav Pawan Jagetia
 • Ashima Girdhar
 • Arminta Adeva Rokeb
 • Devaki Jayal
 • Hansol Bae
Website
 • Akash Singh
Executive Production
 • Lila Shriram
 • Jessica Singh
 • Rohit Pranshu Shekhar Mishra
 • Sunaina Gulati
 • Madhav Puri
Video Production
 • Shreya Rana
Budgeting
 • Vivhan Rekhi
 • Pratik Khandelwal
 • Riddhi Jhunjhunwala
Communication
 • Karthik Krishnan
 • Shreya Moudgil
 • Arya Roy
 • Aditi Kar
Backup
 • Dhruv Puri
 • Muskan Singal
 • Aryan Chopra
 • Pol Recasens Harillo
 • Abeer Gupta